Kemelut Penyediaan Dokumen

Terdapat pelbagai panduan dan nasihat untuk menulis dokumen untuk kegunaan pengurusan institusi/jabatan/unit serta untuk menjalankan tugas (prosedur). Untuk tujuan mendapatkan status pengiktirafan ISO misalnya ada beberapa peringkat tetapisemuanya adalah berkenaan kualiti.