Kemelut Peyediaan Dokumen

Terdapat banyak kekeliruan dalam penyediaan dokumen kerana kurang pemahaman mengenai jenis, tujuan, kandungan dan bentuk. Terdapat pula pelbagai panduan dari pelbagai sumber, kadangkala dari mereka yang dianggap pakar tetapi sebenarnya kurang arif.

Prinsip pertama ialah perbezaan diantara dokumen dengan rekod.
Saya ada menulis penerangan mengenai penyedian dokumen dalam rencana “Tadbir Urus” dan “Pengurusan Kualiti”.

Abdollah Salleh

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.