AMALAN KLINIKAL

Dibahagian ini saya ingin mengenengahkan beberapa konsep, prosedur dan proses yang menjadi amalan yang lazim dipakai oleh semua pemberi khidmat klinikal samada doktor, jururawat, jurupulih, kaunselor, dietitian dll. Amalan klinikal ini adalah seragam tetapi kadangkala terdapat perbezaan dari segi terminologi. Keseragaman dan perbezaan ini perlu difahami supaya para petugas dapat bekerjasama untuk memberikan penjagaan yang terbaik untuk pesakit.

Melalui siri artikel ini, saya ingin menganjurkan Konsep Penjagaan Pesakit Secara Menyeluruh dan seterusnya menghurai proses proses dalam aturan penjagaan pesakit termasuklah:

Saya juga bercadang menulis topik untuk menerangkan amalan klinikal selain dari proses klinikal, Setakat ini saya baharu sahaja menyiapkan artikel mengenai Teknik Aseptik. Yang lain diharapnya akan menyusul.

Terdapat versi English untuk kesemua artikel ini yang boleh dicapai melalui Menu Utama.

⇒ [ARTIKEL LAIN]

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: