VERSI BAHASA MALAYSIA

Pengenalan

Di Laman Blog dan Laman Web ini, saya ingin menyampaikan pengalaman, pendapat dan sedikit sebanyak apa yang saya tahu mengenai sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan. Menu terletak disebelah kanan muka ini.
Saya bercadang menyentuh beberapa aspek termasuk:

    1. Prinsip & Amalan Penjagaan Pesakit
    2. Sistem Pengurusan Maklumat
    3. Tadbirurus Klinikal
    4. Pendidikan & Latihan dalam bidang Perubatan/Kesihatan

Pengolahan semula artikel dalam Bahasa Malaysia mengambil masa. Ketika ini, hanya beberapa artikel telah disiapkan.

Sila beri pendapat anda. Jika sudi boleh juga mohon penerangan atau bicara mengenai topik lain yang berkenaan.

Abdollah Salleh

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: