Category Archives: Kategori Amalan Klinikal

Blog Bahasa Malaysia mengenai polisi dan kaedah harian penjagaan pesakit

Penyediaan Rencana “Carta Masuk-Keluar Cecair” (Fluid Intake-Output Chart)

Setelah bebarapa lama berusaha menyediakannya rencana mengenai Carta Masuk-Keluar Cecair akhirnya siap. Walupun versi English (Fluid Intake-Output Chart ) lama siap, versi bahasa agak sukar disiapkan. Namun ada kelebihannya kerana saya memasukkan banyak kandungan tambahan.

Rencana ini diletakkan di menu sebelah kiri, dibawah topik Versi Bahasa Malaysia > Amalan Klinikal > Pemantauan Semakan dan Kajisemula > Carta Masuk-Keluar Cecair.

Juga boleh diakses dari di Menu utama Home > Menu Versi Bahasa Malaysia

Saya harap pembaca menilai dan meberi maklumbalas jika ada kesilapan atau keraguan. Terima kasih kerana membaca laman web saya.