Category Archives: Blog Bahasa Malaysia

Semua blog Bahasa Malaysia

ADAKAH HIS PERLU diselaraskan DI semua hospital DALAM SESUATU ORGANISASI

Soalan ini sering ditanya atau pelaksanaannya kerap dicadangkan oleh ramai petugas mahu pun pengurus.

Selaras tidak semestinya bermaksud mengguna aplikasi yang sama. Kalau aplikasi yang sama pun, tidak semestinya sistem (architecture) yang sama. Sesetengah fasiliti lebih sesuai mengguna sistem client-server konvensional dari sistem berasaskan web atau cloud.
Aplikasi pun perlu disesuaikan mengikut keperluan setiap fasiliti (kecil besar, primer, sekunder, tertiari).

Yang benar benar perlu menggunakan sistem dan aplikasi yang sama ialah fasiliti yang digabungkan sebagai satu kluster untuk membolehkan pesakit dijaga supaya petugas bekerja secara bergilir tempat di semua fasiliti (hospital dan klinik) didalamnya. Kesulitan yang timbul ialah jika berbeza pesakit dan petugas akan menghadapi kesulitan memahami sistem. Untuk menggunakan sistem yang sama polisi dan prosedur pun perlulah sama dan semua fasiliti diletakkan dibawah satu pengurusan.

Keseragaman dan penyelarasan yang diperlukan untuk fasiliti yang berfungsi berasingan (walaupun dibawah satu enterprise seperti hospital awam atau rangkaian hospital persendirian) adalah pada nomenklatur dan terminologi serta kaedah komunikasi yang standad seperti HL7.

Kesaragaman ini akan membolehkan data dikongsi untuk maksud kesinambungan operasi contohnya untuk rawatan ulangan, kes rujukan, dan plan penjagaaan pesakit sepanjang hayat LHR). Keseluruhan rekod pesakit tidak prlu dikongsi. Memadai dengan ringkasn kes sahaja.

Keseragaman juga memudahkan pengumpulan data untuk pusat pangkalan data, bagi tujuan strategik seperti perkiraan beban penyakit (kadar insiden, daftar penyakit), beban kerja, keperluan sumber (wang, peralatan, tenaga kerja db) dan perancangan masa depan. Untuk ini, data dihantar dari pelbagai fasiliti untuk dikumpulkan secara berpusat dalam gudang data (data warehouse) atau sistem pengurusan data bidang kesihatan HMIS.
Ketika ini, kita di Malaysia belum berjaya menetapkan kandungan data yang perlu dikongsi dan pustaka kata gunasama yang dikehendaki. Usaha sedang dibuat dan perlu ditingkatkan.

Tugas Seorang Jururawat dan Fungsi Merawat

Saya telah sekian lama bercita cita menulis artikel mengenai topik ini. Mungkin sebagai permulaan, pos yang pendek ini mencukupi.
Dalam Bahasa Melayu ‘merawat’ sinonim dengan ‘menjaga’ yang bermaksud melegakan tubuh serta sanubari seseorang, membantu yang kehilangan upaya menjaga dirinya dan membina semula semangat, sepanjang hari dan malam.
Merawat adalah suatu aktiviti yang dilakukan oleh ramai orang dalam kalangan ahli masyarakat. Kita selalu bercakap atau mendengar mengenai emak menjaga anaknya, anak menjaga ibu bapa yang sudah tua, dan isteri menjaga suami yang hilang upaya. Namun perbuatan merawat tidak terhad sebagai tugas wanita sahaja. Kita pernah membaca kisah suami merawat isterinya yang sakit hingga kembali sihat. Malah, kita juga biasa dengan cerita sekumpulan orang atau komuniti yang merawat pejuang yang cedera di medan perang secara rahsia tanpa menghiraukan keselamatan sendiri.

Pada suatu ketika dalam aliran sejarah, terdapat kumpulan wanita yang menjadikan kerja merawat sebagai suatu aktiviti tersendiri hingga kemudiannya dianggap masyarakat cukup penting untuk diambil kira sebagai satu profesion. Perawat menjadi ahli dalam pasukan yang memberi khidmat kesihatan dan dipanggil sebagai Jururawat, (juru bermaksud ‘pakar’ dalam bidangnya) lalu berdamping dan bekerjasama dengan para profesional lain dengan memanfaatkan kesanggupan dan kebolehan unik yang disebut sebagi ‘merawat’.

Namun, ketika ini, tugas seorang jururawat telah berkembang sehingga merangkumi tugas tugas lain diluar kemahiran hakikinya. Skop bidang kejururawatan kIni termasuk penjagaan orang yang sakit, mempromosi kesihatan dalam kalangan masyarakat, mencegah penyakit, mengenalpasti masalah kesihatan diperingkat awal, dan melangsungkan aktiviti pemulihan. Oleh itu jururawat diharapkan dan diberi kepercayaan menjalankan sebahagian tugas tugas dalam bidang kemahiran doktor, juru farmasi, jurupulih, petugas mengambil darah termasuklah tugas tugas ahli profesion lain (belum diambil kira lagi tugas tugas atenden). Untuk semua ini jururawat diwajibkan merekod data mengenai semua aktiviti yang dilakukan. Selain dari itu beban kerja ditambah pula dengan pelbagai tugas pentadbiran dan pengurusan.

Kenapa tugas jururawat mengandungi begitu banyak kewajipan? Ianya timbul dari peranan tradisi perawat yang tugasnya berterusan 24 jam – siang dan malam (‘berjaga’ maksudnya ‘ langsung tidak tidur’). Perkhidmatan penyampaian khidmat kesihatan direkabentuk (terutama untuk penjagaan pesakit dalam tetapi tidak kurang juga untuk perkhidmatan lain) supaya jururawat sentiasa berada bersama pesakit. Untuk menhadirkan keadaan ini, juruwat perlu bekerja secara syif supaya tugas kejururawatan dapat dibuat terus menerus. Entah bagaimana, kerja syif malam dianggap kurang berat hinggakan tempohnya ditetapkan lebih panjang (mungkin kerana berjaga malam itu satu pengorbanan yang sanggup dipikul oleh penjaga).

Oleh itu, kerja kerja yang bukan tugas hakiki ‘merawat’ diberi kepada jururawat kerana meraka sentiasa berada bersama orang yang dijaga (tidak seperti doktor dan petugas lain). Tugas tambahan utama ialah pemerhatian dan pemantauan (termasuk merekodkan dalam carta) kerana tugas ini berbentuk berterusan. Memberi ubat juga menjadi tugas jururawat. Tak kan kita hendak menyuruh ahli farmasi datang waktu malam? Siapa yang lebih sesuai untuk mengajar, memerhati dan memujuk pesakit melakukan aktiviti pemulihan jika tidak jururawat? Bukankah itu sesuatu yang mudah dan boleh dilakukan oleh jururawat? Kalau jururawat boleh mengambil sampel darah mengapa hendak panggil petugas pengambil darah? Jika porter tiada, setakat menolak pesakit tidak merendahkan martabat seorang juruwat, tidakkah begitu? Lagi pun, ini lebih baik kerana dia boleh memerhati pesakit yang dihantar atau dipindahkan. Senarai tugas yang dipikul jururawat sentiasa bertambah tanpa had.

Untuk menjadi sebahagian dari pasukan penyampai khidmat kesihatan secara berkesan, profesion jururawat perlu menerima hakikat keperluan dan aturan yang disebut diatas. Jururawat harus bangga mengambil tanggung jawab melaksanakan komponen penting dalam melangsaikan plan penjagaan pesakit yang menyeluruh. Tak usahlah menganggap diri sebagai orang suruhan doktor. Kalau bersikap begini jadilah jururawat sebagai orang suruhan para ahli profesion yang lain juga (seperti disebut diatas). Sebaliknya juruawat hendaklah melengkapkan diri dengan ilmu dam kemahiran yang diperlukan untuk memikul tugas ini.

Bagi pihak pengurus perkhidmatan pemberian khidmat kesihatan pula, mereka perlulah menghargai kepentingan dan betapa beratnya usaha jururawat dalam menjalankan tugasnaya. Bilangan petugas yang diagihkan kepada perkhidmatan tertentu perlu setimpal denagn kuantiti dan kepayahan tugas tugas yang perlu dibuat. Imbuhannya pula perlu setimpal dan saksama.

Dalam amalan kerja pemeberian khidmat penjagaan kesihatan moden, bidang tugas seorang jururawat melangkaui tugas hakiki ‘merawat”. Hakikat perbezaan antara ‘tugas jururawat’ dan fungsi ‘merawat’ ini perlu difahami.
Terdapat pula bahaya kecenderungan terlebih memberi perhatian kepada tugas tugas bukan hakiki hinggakan mengabaikan tugas ‘merawat’ dan ‘menjaga’. Namun itu cerita panjang, yang perlu dibincang di waktu lain.

Di kesempatan ini saya mengambil peluang memperkenalkan artikel dalam laman web saya mengenai pemerhatian dan pemantauan tugas yang sebahagian besar dipikul jururawat..

Apa Ada Pada Nama – HIS atau EMR

Mengikut pendita Shakespeare, bunga ros dipanggil dengan apa jua nama masih berbau harum. Ya, kalau bunga ros dipanggil bunga mawar ia masih wangi. Namun jika bunga melor dipanggil bunga ros, lainlah wanginya. Begitulah dengan nama HIS atau EMR.

Ketika sistem pengurusan maklumat penjagaan kesihatan berkomputer dimulakan di Malaysia dengan pelaksanaannya di Hospital Selayang (1999) nama yang digunakan ialah ‘Total Hospital Information System’ atau ‘Sistem Maklumat Hospital Lengkap’. Nama yang sama digunakan di Hospital Putra Jaya, Serdang, Ampang, Sugei Buloh dan banyak agi hospital. Nama ini menekankan niat untuk menggunakan Teknologi Maklumat (Information Technology) secara menyeluruh iaitu untuk memudahkan kerja bagi semua fungsi dan di semua unit, menggantikan sistem sebelum itu. Malah pemberi khimat di Hospital Selayang sangat sangat menghargai bagaimana sistem maklumat hospital memudahkan kerja kerja mereka.

Namun baru baru ini, Kementrian Kesihatan telah mengutarakan cadangan untuk melaksanakan Rekod Perubatan Elektronik (Electronic Medical Record) di seluruh negara dengan kadar cepat (“…fast-track EMR implementation across MOH hospitals and clinics nationwide..”). Bila saya merungut tentang penggunaan nama, yang saya anggap salah, ada orang menjawab “biarlah apa nama jua pun asal sistem merekod atas kertas digantikan”. Jawapan ini menunjukkan salah faham mengenai mengapa kita menggunakan sistem berkomputer. Teknologi maklumat digunakan dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesihatan (seperti juga yang digunakan dalam bidang lain) adalah untuk memudahkan kerja dan menoptimumkan penggunaan data sebagai sumber yang berharga.

Rekod perubatan adalah catatan apa yang dibuat dan apa yang berlaku keatas pesakit mengikut tarikh dan masa (kronologi). Kalau komputer digunakan sekadar untuk tujuan itu, aplikasi paling sesuai adalah aplikasi pemproses perkataan (word processor) seperti Microsoft Word. Sebaliknya, jika kita hendak gunakan teknologi maklumat untuk membantu kita membuat kerja, kandungan sistem akan terdiri dari sistem kecil atau modul untuk perkhidmatan klinikal, bantuan klinikal dan juga pengurusan. Struktur sistem juga menjadi kompleks dan memerlukan usaha, kepakaran dan belanja yang tinggi untuk mencipta dan melaksanakannya.

Mereka yang menggunakan istilah “Sistem EMR” kerap berkata itu hanya nama, maksud sebenarnya ialah sistem yang komprehensif (nama begitu dugunakan kerana popular). Namun dek kerana nama yang dipakai, fikiran mereka menjadi celaru. Mereka membina dengan menukar borang kertas kepada borang elektronik, lalu menjadikan mencipta borang sebagai usaha utama (tanpa memikirkan bagaimana data diataurkan dalam pangkalan data). Lepas itu, mereka hairan dan berkata kita ada begitu banyak data, kenapa tiada orang hendak mengalikannya?

Kerana masih terbawa bawa dengn konsep mencatat data (documentation), mereka berpendapat sistemnya sangat mudah dan harganya pun sepatutnya murah. Baru baru ini saya mendapat tahu, ada sebuah hospital universiti menganugerahkan tender sistem maklumat hospital lengkap (yang mereka panggil ‘EMR’) dengan harga RM12 juta. Yang saya tahu, harga termurah Sistem Maklumat Hospital adalah lebih kurang RM40 juta.

Bila berinteraksi dengan pegawai di Kementerian Kesihatan mahu pun di universiti, pepatah Melayu “Hanya jauhari mengenal manikam’ terlintas dibenak hati saya.

Apa Ada Pada Nama – EMR atau HIS

Ketika sistem pengurusan maklumat berkomputer dimulakan di Malaysia dengan pelaksanaannya di Hospital Selayang (1999) nama yang digunakan ialah ‘Total Hospital Information System’ atau ‘Sistem Maklumat Hospital Lengkap’. Nama yang sama digunakan di Hospital Putra Jaya, Serdang, Ampang, Sugei Buloh dan banyak lagi hospital. Nama ini menekankan niat untuk menggunakan Teknologi Maklumat (Information Technology) secara menyeluruh iaitu memudahkan kerja untuk semua fungsi dan di semua unit, menggantikan sistem sebelum itu. Malah pemberi khimat di Hospital Selayang sangat sangat menghargai bagaimana sistem maklumat hospital memudahkan kerja kerja seharian mereka.

Namun baru baru ini, Kementrian Kesihatan telah mengutarakan cadangan untuk melaksanakan Rekod Perubatan Elektronik (Electronic Medical Record) di seluruh negara dengan kadar cepat  (“…fast-track EMR implementation across MOH hospitals and clinics nationwide..”). Bila saya merungut tentang penggunaan nama, yang saya anggap salah, ada orang menjawab “biarlah apa nama jua pun asal sistem merekod atas kertas digantikan”. Jawapan ini menunjukkan salah faham mengenai mengapa kita menggunakan sistem berkomputer. Tujuan Teknologi maklumat digunakan dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesihatan (seperti juga yang digunakan dalam bidang lain) adalah untuk memudahkan kerja dan menoptimumkan penggunaan data sebagai sumber yang berharga.

Rekod perubatan adalah catatan apa yang dibuat dan apa yang berlaku keatas pesakit mengikut kronologi. Kalau komputer digunakan sekadar untuk tujuan itu, aplikasi paling sesuai adalah aplikasi pemproses perkataan (word processor) seperti Microsoft Word. Sebaliknya, tetapi jika kita hendak gunakan teknologi maklumat untuk membantu kita membuat kerja, kandungan sistem mengandungi sistem kecil atau modul untuk perkhidmatan klinikal, bantuan klinikal dan juga pengurusan. Struktur sistem juga menjadi kompleks dan memerlukan usaha, kepakaran dan belanja yang tinggi untuk mencipta dan melaksanakannya. 

Mereka yang menggunakan istilah “Sistem EMR” kerap berkata itu hanya nama, maksud sebenarnya ialah sistem yang komprehensif (nama ini digunakan ia popular). Namun oleh kerana nama yang dipakai, fikiran mereka menjadi celaru. Mereka membina dengan menukar borang kertas kepada borang elektronik, lalu menjadikan mencipta borang sebagai usaha utama (tanpa memikirkan bagaimana data diaturkan dalam pangkalan data. Kemudian mereka merungut “Kita ada begitu banyak data, kenapa tiada orang hendak mengalikannya?”.

Kerana masih terbawa bawa dengan konsep mencatat data (documentation), mereka berpendapat sistemnya sangat mudah dan harganya pun sepatutnya murah. Baru baru ini saya mendapat tahu, ada sebuah hospital universiti menganugerahkan tender sistem maklumat hospital lengkap (yang mereka panggil ‘EMR’) dengan harga RM12 juta. Harga termurah Sistem Maklumat Hospital adalah lebihkurang RM40 juta.

Bila berinterksi dengan pegawai di Kementerian Kesihatan mahu pun di universiti, pepatah Melayu “Hanya jauhari mengenal manikam’ terlintas dibenak hati saya. Satu ketika saya terdengar dari mulut seorang Ketua Pengarah Kementerian dan seorang Timbalan Ketua Pengarah ungkapan yang sama “Saya tidak tahu sangat tentang penggunaan IT untuk hospital, tapi pada pendapat saya, ia tidak baik”.

Saya rasa terpanggil untuk berkongsi ilmu dan pengalan saya dan dengan itu lahirlah artikel setrusnya dalam laman web ini bertajuk “Sistem Maklumat Penjagaan Keshatan“.

Penyediaan Rencana “Carta Masuk-Keluar Cecair” (Fluid Intake-Output Chart)

Setelah bebarapa lama berusaha menyediakannya rencana mengenai Carta Masuk-Keluar Cecair akhirnya siap. Walupun versi English (Fluid Intake-Output Chart ) lama siap, versi bahasa agak sukar disiapkan. Namun ada kelebihannya kerana saya memasukkan banyak kandungan tambahan.

Rencana ini diletakkan di menu sebelah kiri, dibawah topik Versi Bahasa Malaysia > Amalan Klinikal > Pemantauan Semakan dan Kajisemula > Carta Masuk-Keluar Cecair.

Juga boleh diakses dari di Menu utama Home > Menu Versi Bahasa Malaysia

Saya harap pembaca menilai dan meberi maklumbalas jika ada kesilapan atau keraguan. Terima kasih kerana membaca laman web saya.