Penyediaan Rencana “Carta Masuk-Keluar Cecair” (Fluid Intake-Output Chart)

Setelah bebarapa lama berusaha menyediakannya rencana mengenai Carta Masuk-Keluar Cecair akhirnya siap. Walupun versi English (Fluid Intake-Output Chart ) lama siap, versi bahasa agak sukar disiapkan. Namun ada kelebihannya kerana saya memasukkan banyak kandungan tambahan.

Rencana ini diletakkan di menu sebelah kiri, dibawah topik Versi Bahasa Malaysia > Amalan Klinikal > Pemantauan Semakan dan Kajisemula > Carta Masuk-Keluar Cecair.

Juga boleh diakses dari di Menu utama Home > Menu Versi Bahasa Malaysia

Saya harap pembaca menilai dan meberi maklumbalas jika ada kesilapan atau keraguan. Terima kasih kerana membaca laman web saya.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.