ADAKAH HIS PERLU diselaraskan DI semua hospital DALAM SESUATU ORGANISASI

Soalan ini sering ditanya atau pelaksanaannya kerap dicadangkan oleh ramai petugas mahu pun pengurus.

Selaras tidak semestinya bermaksud mengguna aplikasi yang sama. Kalau aplikasi yang sama pun, tidak semestinya sistem (architecture) yang sama. Sesetengah fasiliti lebih sesuai mengguna sistem client-server konvensional dari sistem berasaskan web atau cloud.
Aplikasi pun perlu disesuaikan mengikut keperluan setiap fasiliti (kecil besar, primer, sekunder, tertiari).

Yang benar benar perlu menggunakan sistem dan aplikasi yang sama ialah fasiliti yang digabungkan sebagai satu kluster untuk membolehkan pesakit dijaga supaya petugas bekerja secara bergilir tempat di semua fasiliti (hospital dan klinik) didalamnya. Kesulitan yang timbul ialah jika berbeza pesakit dan petugas akan menghadapi kesulitan memahami sistem. Untuk menggunakan sistem yang sama polisi dan prosedur pun perlulah sama dan semua fasiliti diletakkan dibawah satu pengurusan.

Keseragaman dan penyelarasan yang diperlukan untuk fasiliti yang berfungsi berasingan (walaupun dibawah satu enterprise seperti hospital awam atau rangkaian hospital persendirian) adalah pada nomenklatur dan terminologi serta kaedah komunikasi yang standad seperti HL7.

Kesaragaman ini akan membolehkan data dikongsi untuk maksud kesinambungan operasi contohnya untuk rawatan ulangan, kes rujukan, dan plan penjagaaan pesakit sepanjang hayat LHR). Keseluruhan rekod pesakit tidak prlu dikongsi. Memadai dengan ringkasn kes sahaja.

Keseragaman juga memudahkan pengumpulan data untuk pusat pangkalan data, bagi tujuan strategik seperti perkiraan beban penyakit (kadar insiden, daftar penyakit), beban kerja, keperluan sumber (wang, peralatan, tenaga kerja db) dan perancangan masa depan. Untuk ini, data dihantar dari pelbagai fasiliti untuk dikumpulkan secara berpusat dalam gudang data (data warehouse) atau sistem pengurusan data bidang kesihatan HMIS.
Ketika ini, kita di Malaysia belum berjaya menetapkan kandungan data yang perlu dikongsi dan pustaka kata gunasama yang dikehendaki. Usaha sedang dibuat dan perlu ditingkatkan.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.